Regisseur & Actrice

Stichting DE VANDALEN

DE VANDALEN is een stichting, opgericht door Elène Zuidmeer. De missie van de stichting is om een divers publiek middels verhalen met elkaar te verbinden. Verhalen die je uitdagen en die je blik openen voor wat je niet bent of kent.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Neeltje van Balkom (voorzitter)
  • Egon de Prouw (penningmeester)
  • Anouk Leijtens (secretaris)

De werkzaamheden van het bestuur zijn onbezoldigd. De stichting beoogt niet het maken van winst.

ANBI

Stichting De Vandalen is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

IBAN: NL72SNSB0339449683
BTW-nummer: NL861185948B01
Kamer van Koophandel: 77887727